co-creation

Social+ Co-creation er et program for organisationer og kommuner, hvor vi med udgangspunkt jeres idé eller problemstilling bidrager med kreative input, konstruktiv kritik, netværks- og alliancedannelse samt facilitering af samskabelse.

I Social+ Co-creation er vi idéens kritiske, kreative og strategiske ven. Målet med Co-creation er sammen med jer at udfordre og styrke jeres idé – og finde den helt rigtige aktør- og partnerskabskreds og finansiering til realiseringen.