paerer_intro

FRA SOCIAL FANTASI

Vi udvikler sociale opfindelser, designer sociale eksperimenter og gør gode idéer bedre. Vi handler på behov, men vi ved også, at gennembrud ikke nødvendigvis kommer ved at stirre stift på problemerne. For os går kreativitet, nysgerrighed, social fantasi og indignation altid hånd i hånd med innovationsfaglighed, design, brugerinvolvering, research og analyse.

vaerktojer_intro

TIL SOCIAL VIRKELIGHED

Som rådgivende opfindere tilbyder vi vores kreativitet, strategiske knowhow og sociale innovationsfaglighed i metodisk gennemtestede og skræddersyede forløb. Derudover tilbyder vi også vores kompetencer ‘a la carte’.

YDELSER ‘A LA CARTE’VORES PROGRAMMER

ideation

SOCIAL+ IDEATION


Social+ Ideation er et rådgivnings- og idéudviklingsformat for organisationer, kommuner og enkeltpersoner, hvor vi medudvikler på jeres idé og bidrager med kreative input, konstruktiv kritik, netværk samt samarbejds- og finansieringsmuligheder.

I Social+ Ideation er vi jeres kritiske ven og kreative samskaber. Målet er sammen med jer at udfordre og styrke jeres idé – og finde den helt rigtige finansiering til realiseringen.

Vi bruger undervejs forskellige værktøjer, fx persona, scenarier, forandringsteori m.fl. Endelig vil vi sammen med jer forsøge at finde den nødvendige finansielle opbakning til, at I kan realisere idéen. Et Ideation-forløb tager typisk 1-3 måneder. Kontakt og lad os give jer et tilbud på Social+ Ideation.

KONTAKT OS OG HØR MERE

co-creation

SOCIAL+ CO-CREATION


Social+ Co-creation er et program for organisationer og kommuner, hvor vi med udgangspunkt en problemstilling (eller idé) bidrager med idéudvikling, kreative input, konstruktiv kritik, netværks- og alliancedannelse, konceptudviklng samt facilitering af samskabelse.

I Social+ Co-creation er vi idéens kritiske, kreative og strategiske ven. Målet  er sammen med jer at finde, udfordre og styrke idéen – og finde den helt rigtige aktør- og partnerskabskreds.

Vi bruger undervejs forskellige værktøjer, fx persona, scenarier, forandringsteori m.fl. Endelig vil vi sammen med jer forsøge at finde den nødvendige finansielle opbakning til, at I kan realisere idéen. Et Co-creation-forløb tager typisk 4-6 måneder. Kontakt og lad os give jer et tilbud på Social+ Co-creation.

KONTAKT OS OG HØR MERE

skala

SOCIAL+ SKALA


Social+ Skala er et rådgivnings- og sparringsformat, hvor vi hjælper igangværende, innovative initiativer med skalering, spredning eller bæredygtighed. Vi bidrager bl.a. med strategiudvikling og finansieringsmuligheder.

Vores Skala-forløb retter sig imod forbedring, omtænkning eller redefinering af eksisterende sociale initiativer, så initiativet fx bliver mere økonomisk bæredygtig eller får større gennemslagskraft for målgruppen.

Målet med Social+ Skala er først og fremmest at styrke jeres initiativ i forhold de mennesker, som initiativet skal gavne. Derudover er det væsentligt for os skabe de rigtige rammer for finansiering af fx implementering, skalering eller eksekvering af en økonomisk/organisatorisk bæredygtighedsstrategi.

Tøv ikke med at kontakte os og lad os give jer et tilbud på Social+ Skala.

KONTAKT OS OG HØR MERE

aha

SOCIAL+ AHA!


De fleste af os begår en væsentlig fejl, når vi udvikler idéer og projekter: Vi springer for hurtigt fra en løs idé til fundraising og implementering. Når vi ikke investerer tid i at gøre idéen konkret, ender vi alt for ofte med at gøre som vi plejer. Nytænkningen, kvalificeringen af idéen, den systemiske forandring og idéens langsigtede perspektiv går tabt undervejs. Det er et problem, hvis vi vil skabe nye og bedre sociale indsatser for de mennesker vi arbejder for og med.

På Social+ Aha! får du de værktøjer, du skal bruge for at komme fra en løs idé til en konkret social opfindelse. Vi klæder dig på til at kunne træffe de nødvendige valg for at sikre en langsigtet realisering og forankring af din idé.

Social+ Aha! er et kursus- og opfindelsesforløb for organisationer. Fire organisationer er samlet til syv workshops gennem to måneder. På de syv workshops prøver du og dine kollegaer kræfter med nye værktøjer og en ny tilgang til jeres fremtidige arbejde med idé- og projektudvikling. Social+ Aha! er ikke lange teoretiske foredrag. Du og dine kollegaer kommer selv i arbejdstøjet. På Social+ Aha! får I de nye værktøjer ind under huden ved at bruge dem til at udvikle og konkretisere en idé, som kan blive jeres organisations næste bane- brydende initiativ, når forløbet er slut.

HENT BESKRIVELSE (PDF)KONTAKT OS OG HØR MERE

Ydelser ‘a la carte’


Koncept- og prototypeudvikling

Gennem designværktøjer som fx mapping, personas, customer journeys og rapid prototyping danner vi det analytiske overblik og tilsætter en god mængde kreativitet og domænefaglighed.

På den måde har vi hjulpet fonde, kommuner og organisationer med koncept- og prototypeudvikling på sociale og beskæftigelsesrettede indsatser.

Laboratorier

Vi har hjulpet organisationer, fonde og kommuner med at lave sammenhængende laboratorier for slutbrugere, fagfolk og erhvervsliv.

Forandring sker nemlig sjældent på en enkelt workshop, men ved at skabe forbindelser og samspil i idéudviklings- og innovationsprocesserne.

Strategiudvikling

Vi har hjulpet sociale organisationer med at skabe realistiske og bæredygtige strategier, som balancerer mellem idealer, værdier og økonomi.

Kommuner, fonde og større organisationer har vi også hjulpet med at udvikle sociale strategier og innovationsstrategier.


Indtryk

fra tidligere opgaver og arrangementer

Udvalgte kunderSE VORES CASES