Værktøj

Social+ Prototypemodel

Social+ Prototypemodel er et generisk og visuelt prototyperedskab, som synliggør den sociale idés ’byggeklodser’ og understøtter konkretisering. Modellen bygger på klassisk forandringsteori i kombination med ’Rapid Prototyping’.

protype

HENT MODELLEN (PDF)HENT VEJLEDNING (PDF)

Forandringsteori er en logisk kortlægning af årsagssammenhængen mellem input (ressourcer som finansiering, mennesker, organisering, regulering), aktiviteter (konkrete handlinger som aktørerne udfører), output (de umiddelbare serviceydelser, som produceres) og effekter (de resultater som indsatsen fører til på kort, mellemlang og lang sigt). Forandringsteori er med andre ord teorien om hvilke årsagssammenhænge, der gør, at en indsats har potentiel effekt.

’Rapid Prototyping’ har sin oprindelse i produktudvikling. Metoden er senere blevet adopteret i servicedesign, hvor det essentielle i metoden er, hurtigt at få konkretiseret og visualiseret årsagssammenhænge i en ’prototype’ – og herefter teste, tilpasse, teste, tilpasse osv.

Forandringsteorien er i Social+ Prototypemodel modificeret fra, (ofte) at blive brugt til at beskrive forandringspotentialet i udviklingsprojekt til at beskrive den sociale opfindelse, som den vil se ud efter et eventuelt udviklingsprojekt. Metoden er således hypotesebaseret. Med integration af ’Rapid Prototyping’ bliver Social+ Prototypemodel et gennemgående udviklingsredskab, som klarlægger årsagssammenhænge og afdækker research- og kompetencehuller.