Værktøj

Social+ Innovationsmodel

Inspireret af engelske Young Foundation har vi udviklet en grafisk model, der illustrerer vores opfattelse af processen fra problem til innovation og skalering. Virkeligheden er selvfølgelig hverken liniær eller spiralformet.

Sneglen_2015-1

HENT MODELLEN (PDF)

Social innovation henviser både til en udviklingsproces og realiseringen af en idé – en konkret innovation. Social innovation starter med formuleringen af et problem eller en mulighed. Problemet eller muligheden indgår i en kreativ proces, der kan være enten tilrettelagt, tilfældig eller ubevidst. I denne proces fremkommer muligvis en eller flere idéer. Vores erfaring er, at næste skridt på det sociale felt typisk vil være et forsøg på at realisere idéen – sikkert gennem et pilot-/udviklingsprojekt finansieret af pulje- eller fondsmidler. Vi kaster os altså direkte ud i at implementere en idé i praksis – med forventning om, at andre kan gøre det samme, når pilot-/udviklingsprojektet afsluttes efter få år. Vi springer opfindelsesprocessen over.

Den manglende opskrift
Springet fra idé til innovation er en væsentlig grund til, at meget lidt social innovation spredes og skaleres. En idé er så lidt konkret, at dens vej mod social opfindelse og innovation er lang og usikker. Den kan tage mange former undervejs. Og som oftest må idéen laves om, når den møder virkeligheden. Men bevillingsgivere – puljeadministratorer såvel som fondsbestyrelser – stiller krav om implementerings- og forankringsstrategier allerede i forbindelse med en projektansøgning. Der er ikke penge i idéudvikling, men i implementering og ’varme hænder’ – derfor gælder det om at realisere idéen, så man kan få finansieret initiativet. Et initiativ, der således skal skabe resultater i første hug.

Så hvor er der plads til at teste idéer og koncepter og betræde den usikre vej fra idé til social innovation, når der allerede på idéstadiet stilles krav om resultater og implementering? Og hvad sker der, når projektets pengekasse er tom og implementeringsfasen først her står for døren? Hvem vil finansiere næste fase, fordi et projekt ikke levede op til kravet om at vise tydelig effekt hos slutbrugeren og være implementeret i første forsøg? Resultatet er, at idéejeren mister gejsten og det potentielt banebrydende initiativ går i glemmebogen som ’projektet, der aldrig rigtig blev til noget, selvom vi gjorde forsøget i et par år’.

Du kan læse meget mere om Social+ Innovationsmodel i bogen ‘Sociale opfindelser og social innovation’.

HENT BOGENS INDLEDNING (GRATIS)KØB BOGEN (KR 75,-)