Værktøj

Social+ Business Model Canvas

Social+ Business Model Canvas vil kunne hjælpe jer med at udarbejde en plan for, hvordan jeres sociale idé hænger sammen strategisk og økonomisk. Modellen egner sig til udvikling af økonomisk bæredygtighed – før, under eller efter evt. projektfinansiering.

smbc

HENT MODEL OG VEJDLEDNING (PDF)

Business Model Canvas er udviklet af Alexander Osterwalder i 2004, baseret på hans Ph.D.-afhandling The Business Model Ontology – A Proposition In A Design Science Approach.

Business Model Canvas er et meget udbredt, analytisk værktøj til udvikling og løbende optimering af forretningsmodeller. Udgangspunktet er en visuel skabelon med ni blokke som udgør virksomhedens forretningsmodel.

Kernen i Business Model Canvas er den værdi, man leverer til sine kunder. I social innovation vil kundeværdien dog ofte hænge sammen med en slutbrugerværdi: Kun sjældent er kunden og slutbrugeren den samme.

Vi har derfor udbygget modellen med en kunde-brugerrelation. Med denne modifikation tydeliggøres, at det som man inden for det sociale felt kan tilbyde sine kunder eller investorer ofte bygger på, hvad man kan tilbyde sine slutbrugere. Kortlægningen af kunde- og brugerværdi bruges til udvikling og sandsynliggørelse af bæredygtighedsgrundlag og eksistensberettigelse for den sociale opfindelse.

En dynamisk model
Tanken bag modellen, er at det ene felt påvirker det andet, og er et dynamisk arbejdsredskab. Du bør derfor have modellen hængende fremme og arbejde løbende på den. En ændring i et felt påvirker som oftest andre felter. Det handler ofte om at lave og teste en masse forskellige business modeller og se deres indflydelse på hinanden – og ikke komme op med en endegyldig løsning til at starte med.