Værktøj

Persona Light

Persona Light er en metode til at visualisere målgrupper og konkretisere en idé til virkelighed. Persona Light kan hjælpe til at reducere en abstrakt idé til praksis. Samtidig hjælper  Persona Light til konkretisering og afgrænsning af målgruppe.

persona1

persona2

Persona er en udbredt, brugerfokuseret designmetode med oprindelse i it-interaktionsdesign, introduceret af Alan Cooper i 1999. I dag bruges Persona som metode i fx store it-projekter og til segmentering i marketing.

Personas repræsenterer slutbrugeres behov og adfærd, og er arketyper baseret på forskellige typer af omfattende data om slutbrugergruppen. Personas opbygges som ’hele mennesker’ med en detaljeringsgrad, der også inkluderer personlighedstræk, der måske ikke umiddelbart virker relevante. Man opbygger scenarier baseret på kendskab til slutbrugerens adfærd og karakteristika.

Samtidig medvirker personas via deres menneskelighed og detaljeringsgrad, at hele teamet taler om det samme og fokuserer på at forstå brugerens behov og forventninger.

Du kan læse meget mere om Persona i bogen Persona – Brugerfokuseret design af Lene Nielsen.

Persona Light
Persona er en meget researchtung metode. Derfor anvender vi i Social+ en modificeret ’light-udgave’. I Persona Light udvikler vi  personas i samarbejde med slutbrugerrepræsentanter på en eller flere workshops.

Datagrundlaget er væsentligt mindre end i den klassiske metode, men tilstrækkeligt til at kunne teste forandringsteori og sikre slutbrugerperspektiv i designprocessen. Som procesredskab afdækker metoden endvidere researchhuller, og medvirker til konkretisering og målgruppeafgrænsning af den sociale opfindelse.

Sådan gør vi
I Persona Light inviterer vi mennesker med egen erfaring omkring de udfordringer, som den sociale opfindelse eller innovation forsøger at løse. Det er vigtigt, at målgrupperepræsentanterne er i overtal. Sammen opbygger vi derefter en fiktiv person, som trækker på elementer fra dem selv, nogen de kender osv. Når vi har omridset af en persona med alder, køn, beskæftigelse, problemstilling osv., begynder vi at spørge interesserede ind til personen. Det er primært målgrupperepræsentanterne, der svarer og bygger på.

Spørgsmålene kan fx være:

  • Hvad hedder [Personas] mor?
  • Har [Persona] et kæledyr?
  • Hvad drømmer [Persona] om?
  • Hvornår fik [Persona] sin første kæreste?
  • Hvilken bog er den sidste [Persona] har læst?
  • Hvad er det første [Persona] gør efter arbejde?
  • Osv.

Det vigtigste er, at få spurgt om ting, som giver persona’en personlighed, baggrund og et liv udover dér, hvor udfordringerne og målgruppebegrundelsen ligger. Vi laver altid mindst 3 persona’er.

Man kan efterfølgende teste og konkretisere den sociale idé i forskellige scenarier: Hvad sker der, når [Persona] kommer ind ad døren? Hvornår hørte [Persona] om tilbuddet? osv.