Ordbog+

Socialt intraprenørskab

Socialt intraprenørskab er det arbejde, der udføres af en social intraprenør. En social intraprenør er ofte en person, der inden for rammerne af en eksisterende virksomhed eller organisation benytter organisationens kapacitet til at udvikle og fremme praktiske løsninger på sociale og miljømæssige udfordringer.

Imens den sociale entreprenør opbygger en virksomhed eller organisation fra bunden, udbygger den sociale intraprenør organisationen indefra til at understøtte den sociale innovation.

Den sociale intraprenør anvender store dele af principperne for socialt entreprenørskab inde i den eksisterende organisation.