Ordbog+

Socialt entreprenørskab

En social entreprenør er en person, der ser et socialt problem og tager initiativet til at organisere sociale forandringer.

Hvor en kommerciel entreprenør typisk har økonomisk overskud som det højest prioriterede mål, vurderer en social entreprenør succes i forhold til den virkning initiativet har på samfundet.

Sociale entreprenører arbejder ofte non-profit, men mange arbejder også i den private eller offentlige sektor for herfra at påvirke samfundet. Socialt entreprenørskab er altså ikke uforeneligt med at drive en kommerciel forretning, så længe den sociale mission er prioriteret højest.

Ikke alle former for socialt entreprenørskab leder til opstart af en ny virksomhed, men kan både forekomme somintraprenørskab i eksisterende organisationer og som uformelle aktiviteter med stor gennemslagskraft i forhold til at skabe innovative sociale løsninger.

Socialt entreprenørskab indebærer ikke nødvendigvis en social opfindelse. Socialt entreprenørskab kan sagtens forekomme uden at bygge på et banebrydende koncept – bare konceptet er tilsigtet positiv social forandring.

Det skal bemærkes at der findes en række af definitioner på socialt entreprenørskab. I en amerikansk kontekst defineres socialt entreprenørskab ofte som virksomheder der bliver startet på baggrund af en social mission, men så vidt muligt prøver at bruge en forretningsmodel til at opnå den tilsigtede sociale forandring.

På den anden side findes definitioner på socialt entreprenørskab som nedtoner det forretningsmæssige aspekt. PåCenter for Socialt Entreprenørskab anvendes blandt andet en definition som lyder: socialt entreprenørskab er skabelsen af social værdi, der ofte indebærer en økonomisk aktivitet.

Se fx: