Ordbog+

Socialøkonomi

Socialøkonomi er karakteriseret ved virksomheder og organisationer der:

  • har en social eller almennyttig mission
  • geninvesterer det økonomiske overskud
  • agerer på markedsvilkår
  • bygger på en vis grad af demokrati
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor

Den socialøkonomiske virksomhedsform har desuden en løbende produktion af varer eller serviceydelser, ligesom der altid er et minimum af lønnede medarbejdere ansat i virksomheden eller organisationen.

Den forretningsmæssige konstruktion i den socialøkonomiske virksomhed eller organisation kan være erhvervsdrivende eller almennyttige fonde, økonomiske foreninger, kooperative virksomheder, selvejende institutioner m.fl.

En socialøkonomisk virksomhed adskiller sig typisk fra en social virksomhed ved kravet om, at den skal geninvestere det økonomiske overskud.
Fra Frivillighed.dk

Socialøknomien er den værdi, der opstår i samspillet mellem den socialøkonomiske virksomhed og dens opgivelser – civilsamfundet, erhvervslivet og den offentlige sektor. Altså en slags møntfod som består af såvel penge, tjensteydelser, vidensudveksling og social kapital.
Fra Center for socialøkonomi