Hvis en social opfindelse bliver fuldt ud implementeret, adopteret, accepteret samt etableret som en vigtig essentiel del af samfundet, er opfindelsen blevet en social konvention.

Det betyder, at den sociale opfindelse bliver et indiskutabelt fundament i vores samfund, som vi tager for givet og som til en vis grad er selvbærende.

Som eksempler på sociale opfindelser, der er blevet sociale konventioner – selvom de ikke har gennemgået en intentionel opfindelsesproces – kan nævnes skriftsproget og demokratiet, men også fx dagpengesystemet og seksualundervisning.

Det er de færreste sociale opfindelser, der opnår denne stabilitet og status. Og ikke alle sociale opfindelser skal eller kan blive sociale konventioner.

Sneglen_2015-1