Ordbog+

Sociale eksperimenter

Ifølge Den Danske Ordbog, er et eksperiment et: ”videnskabeligt forsøg som skal vise noget, be- eller afkræfte en bestemt antagelse eller føre til en opdagelse”.

Der findes gode og dårlige sociale eksperimenter:

  • Et godt socialt eksperiment er en veltilrettelagt og systematisk afprøvning af en ny løsning på en social udfordring.
  • Et godt socialt eksperiment gør os klogere på, hvordan og om en ny løsning virker efter hensigten.
  • Et godt socialt eksperiment er baseret på tilgange som ‘trial & error’ og ‘research & development’.
  • Et godt social eksperiment bygger videre på viden fra tidligere eksperimenter.

Gode sociale eksperimenter frembringer praksisorienteret viden, tager etiske hensyn til eksperimentets deltagere og balancerer mellem risikominimering og nytænkning.

Sociale eksperimenter genererer social innovation. Det er gennem sociale eksperimenter, nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer konkretiseres og afprøves – inden de realiseres som sociale innovationer, der skaber værdi i praksis.