Ordbog+

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed bliver oftest anvendt som oversættelse eller synonym for CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility). Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine ‘aktionærers’ (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Aktionærer skal i denne sammenhæng forstås bredt, idet offentligt ejede virksomheder også kan beskæftige sig med CSR. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov.

Begreber som tillid, troværdighed og hæderlighed har altid spillet en vigtig rolle i erhvervslivet, fordi man anså det for at være den rigtige måde at drive forretning på. Men det er nyt, at virksomhedernes sociale ansvar er en selvstændig ledelsesdisciplin. Hvor social ansvarlighed tidligere stort set handlede om, at virksomheder filantropisk gjorde noget for de svagest stillede, handler det i dag især om måden, hvorpå virksomheder driver deres forretning, hvordan dette påvirker omverdenen.

På socialansvarlighed.dk fremgår det, at Europa kommisionens definition på CSR er: “A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. “
Og The International Chamber of Commerce’s (ICC) definition på CSR er: “The voluntary commitment by business to manage its activities in a responsible way”.