Ordbog+

Social virksomhed

Sociale virksomheder er organisationer, der er drevet af en social mission, og som anvender markedsbaserede strategier for at opnå dette sociale formål.

Sociale virksomheder inkluderer både non-profit organisationer, der bruger forretningsmodeller til at realisere deres mission, og for-profit organisationer, hvis primære formål er sociale.

Deres formål, at opnå både sociale og/eller miljømæssige mål og økonomiske mål, omtales ofte som de tre p’er: profit, people, planet. Der er også virksomheder som ofte omtales som Hybrid-modeller, der kombinere kommerciel aktivitet med.

Mange kommercielle virksomheder har sociale formål, men for at kunne blive defineret som en social virksomhed skal det sociale eller miljømæssige mål være centralt og afgørende for deres drift.

Hovedformålet med sociale virksomheder er således at generere overskud til at fremme deres sociale og/eller miljømæssige mål. Dette kan opnås på en række forskellige måder og afhænger af strukturen i den sociale virksomhed.

Mange non-profit organisationer skaber en social virksomhed for at mindske deres afhængighed af velgørende donationer og tilskud, mens andre ser selve virksomheden som et redskab for social forandring.

Den form for strategi som ser kommerciel aktivitet som middel til positiv social forandring, kaldes ofte for skabelse af ”Shared Value”, efter den amerikanske strategiprofessor Michael Porter, hvis ideer har haft stor indflydelse på hvad vi i dag forstår ved social business og virksomheders samfundsansvar.

Overskuddet fra en social virksomhed kan bruges til at støtte et socialt sigte, såsom finansiering af planlægningen af en non-profit organisation.

Desuden kan en virksomhed udføre sine sociale formål ved at ansætte personer fra dårligt stillede miljøer eller ved at låne penge til mikro-virksomheder, der har svært ved at sikre investeringer fra mainstream långivere.

Sociale virksomheder er lanceret af sociale iværksættere, der ønsker at forbedre det fælles bedste og løse et socialt problem i en ny, mere varig og effektiv måde end de traditionelle metoder.

Se:

  • Muhammad Yunus, Creating a world without poverty—Social Business and the future of capitalism, 2008