Ordbog+

Social venture kapital

Social venture kapital er en form for impact investment, som refererer til investeringer i virksomheder, der har som formål at skabe positive sociale eller miljømæssige forandringer.

Kommerciel venture kapital er rettet mod investeringer med høj risikoprofil samt potentiale for et højt afkast. I den sociale form for venture kapital bygger investeringer på en beregning af organisationens eller projektets social return on investment – dvs. forholdet mellem den sociale værdi der skabes og de ressourcer, initiativet kræver.

Venture kapital er blandt de mest almindelige former for opstartskapital til kommercielle virksomheder. Social venture kapital er et mere og mere udbredt fænomen. En investering af venture kapital vil ofte indebære at investoren vil tage del i overordnede strategiske og ledelsesbeslutninger.

Beslægtede begreber er venture philantropy, blended value og SRI (social responsible investment).

Se: