Ordbog+

Social opfindelse

SE OGSÅ: SOCIAL INNOVATION

En social opfindelse er et banebrydende initiativ, der gennem innovation ændrer måderne, hvorpå mennesker relaterer sig til sig selv og hinanden.En social opfindelse løser eller forebygger et socialt problem – eller muliggør nye sociale fremskridt.

En social opfindelse kan fx være en markant ny metode, organiseringsform, procedure, teknologi, lov mv.

En social opfindelse er den første af sin slags. Opfindelsen adskiller sig fra den gode idé ved per definition altid at have opfindelseshøjde. Det har idéen ikke nødvendigvis.

En og samme idé kan forekomme mange gange, synkront, forskudt og forskellige steder. En opfindelse kan kun forekomme én gang – i hvert fald i teorien.

Sociale opfindelser kan indplaceres i et kontinuum, der starter med formuleringen af et problem eller en udfordring. Problemet udsættes for en kreativ proces, der kan være enten tilrettelagt, tilfældig eller ubevidst. I denne proces fremkommer muligvis en eller flere idéer.

Konkretisering og raffineringen af denne idé kan føre til en opfindelse. Opfindelsen bringes herefter i spil i en innovationsproces, hvor opfindelsen realiseres.

Sneglen_2015-1