Ordbog+

Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der:

  • har en social eller almennyttig mission
  • geninvesterer det økonomiske overskud
  • agerer på markedsvilkår, men konkurrerer typisk på andre betingelser end dens ”konkurrenter”.
  • bygger på en vis grad af demokrati
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor

En socialøkonomisk virksomhedsform har en løbende produktion af varer eller serviceydelser, ligesom der altid er et minimum af lønnede medarbejdere ansat i virksomheden.

Socialøkonomiske virksomheder eller organisationer kan være erhvervsdrivende, almennyttige fonde, økonomiske foreninger, kooperative virksomheder, selvejende institutioner m.fl.

Det sociale element vil typisk være integreret i to til tre af disse områder af en virksomhed: økonomi, produktion og/eller ydelse/produkt.

En virksomheds økonomi er socialøkonomisk når overskuddet geninvesteres i virksomheden med henblik på at muliggøre en større positiv samfundsmæssig effekt.

Produktionen kan være socialøkonomisk, hvis virksomhedens medarbejdere er mennesker, der typisk har svært ved at finde ordinær beskæftigelse.

Endelig kan virksomheden være socialøkonomisk i selve ydelsen/produktet, hvis dette i sig selv skaber social værdi – fx hvis virksomheden producerer hjælpemidler til mennesker med handicap.

Se fx: