Social innovation er at realisere en social opfindelse, så den skaber værdi i praksis. Social innovation henviser både til udviklingsprocessen og realiseringen af en idé, og er oftest social i både mål og midler.

Social innovation er den fase hvor en social opfindelse, gennem realisering, skaber social værdi i praksis – og muligvis også økonomisk værdi.

Innovation er skridtet efter opfindelsesfasen – et skridt der resulterer i et “produkt”, som efterfølgende kan spredes og skaleres. Overgangen fra opfindelse til innovation er selvfølgelig glidende – opfindelsen bliver gradvist mere gennemafprøvet og bevæger sig langsomt tættere på forankring, spredning og skalering.

Social innovation har mange ansigter: Den kan handle om organisationsudvikling, etablering af nye tilbud, teknologianvendelse, implementering af ny lovgivning, anvendelse af nye metoder i eksisterende tilbud, markedsgørelse, inddragelse af civilsamfund og meget mere.

Begrebet social innovation bliver brugt om alt og ingenting. Ofte bliver social innovation synonymt med socialt entreprenørskab, ’socialøkonomi’, ’socialt iværksætteri’, Offentligt-Privat samarbejde eller inddragelse af civilsamfund i socialt arbejde.

Alle er de dog organisationsformer, som kan rumme social innovation – men ikke er det pr. definition. Der findes masser af socialøkonomiske virksomheder og masser af Offentligt-Privat samarbejdsrelationer, der ikke er innovative.

Sneglen_2015-1