En social forandring er en ændring i måden hvorpå mennesker i et samfund relaterer sig til hinanden.

Nærmere bestemt kan ’social forandring’ henvise til:

  • En ændring i den sociale struktur: Naturen, de sociale institutioner, den sociale adfærd eller de sociale relationer, der er i et samfund, et fællesskab af mennesker etc.
  • Når adfærd ændrer sig for mange og denne ændring er synlig og vedvarende: Når der er afvigelser fra kulturelt nedarvede værdier, kan oprør mod det etablerede system medføre en ændring i den sociale orden.
  • Enhver begivenhed eller handling, der påvirker en gruppe af personer, der har fælles værdier eller egenskaber.
  • Handlinger, der har til formål at ændre samfundet til noget, der subjektivt opfattes som ønskeligt.

En af de mest populære og præcise definitioner af social forandring er leveret af Charles L. Harper i hans bog Exploring Social Change (1993), hvor social forandring er karakteriseret som ”væsentlig ændring af den sociale struktur og kulturelle mønstre gennem tiden”.

Han forklarer, at den sociale struktur består af ”et vedvarende netværk af sociale relationer”, hvor samspillet mellem mennesker eller grupper er blevet ensformigt. De deraf følgende forandringer kan påvirke alt fra befolkningen til økonomien, der ligesom bl.a. industrialisering og skiftende kulturelle normer og værdier, også er etablerede aktører for social forandring.
Fra Wikipedia (oversat)

Ændringer i samfundet og andre sociale systemer er et centralt forskningsfelt inden for samfundsvidenskaberne mhp. teoriudvikling og afdækning af grundlæggende dynamiske lovmæssigheder, som integrerer økonomiske, sociale, politiske og kulturelle processer.

Studiet af social forandring omfatter hovedretningerne evolutionisme, moderniseringsteorier, historisk materialisme og historisk sociologi. En vigtig sondring i studiet af social forandring er, om tilgangen er præget af et konflikt- eller konsensussyn på samfundsudviklingen.
Fra Den store danske Encyklopædi