Ordbog+

Social fantasi

Social fantasi er en tilgang til idéudvikling, som vi i Social+ ofte benytter til at skabe større opfindelseshøjde i sociale opfindelser.

Sociale opfindelser der bygger på social fantasi vil ofte være mere orienterede i mod realisering af nye sociale muligheder frem for løsningen af eksisterende sociale problemer.

Social fantasi har rødder i begrebet sociologisk fantasi, som først opstod hos den amerikanske sociolog Wright Mills. For Mills var sociologisk fantasi evnen til at foretage et skifte i perspektiv. Formålet med dette er at kunne se sammenhæng mellem de problemer individet oplever og mere overordnede samfundsmæssige problemer.

Samfundstænkeren Oskar Negt har, i sit arbejde om uddannelse og læring, benyttet sig af begrebet sociologisk fantasi. Hvor Mills sociologiske fantasi kan siges enten at “zoome ind eller ud” fra individ til samfundsniveau, så zoomer Negts sociologiske fantasi både ind, ud og rundt i mellem forskellige faglige perspektiver – fx et økonomisk perspektiv, et psykologisk perspektiv, et kulturelt perspektiv, mv.

I Danmark har professor Birger Steen Nielsen fra RUC beskrevet social fantasi som evnen til at skabe visioner for et bedre samfund med udgangspunkt i de hverdagserfaringer brugerne har. Ideen er at skabe visioner at sigte efter i samfundsudviklingen som ikke er dikteret af ekspertviden, men af de kollektive drømme der allerede ligger i samfundet.

Vil du læse videre:

  • Oskar Negt, Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring: til teori og praksis i arbejderuddannelse
  • Wright Mills, The Sociological Imagination
  • Birger Steen Nielsen et al, Demokrati og bæredygtighed, social fantasi og samfundsmæssig rigdomsproduktion