Ordbog+

Social business case

En social business case illustrerer den sociale værdi som en social innovation skaber. En social business case indebærer en en redegørelse for, hvilket socialt problem et initiativ løser eller forebygger – og hvordan innovationen løser problemet bedre eller billigere end eksisterende løsninger.

Nedenfor er en række vigtige spørgsmål, der ofte vil indgå i en social business case. Vægtningen af de forskellige spørgsmål vil afhænge af initiativet og hensigten med business casen:

  • Hvorfor er initiativet vigtigt?
  • Hvad består initiativet i?
  • Hvilken værdi skaber det?
  • Hvilke problemer løser det?
  • Hvilke omkostninger er forbundet med initiativet?
  • Hvor lang tid vil initiativet tage at udføre?
  • Hvilke risici er forbundet med projektet?
  • Hvad er forandringsteorien for projektet?
  • Hvordan er initiativet mere fordelagtigt end konkurrerende alternativer?

En traditionel business case fokuserer på, om et initiativ kan betale sig forretningsmæssigt, hvorimod en social business case forsøger at vurdere omkostningerne set i forhold til initiativets samfundsmæssige værdi.

Hvad den samfundsmæssige værdi består i, samt hvordan den måles, er der mange forskellige vinkler på. Det kan spænde fra alt imellem målinger ud fra teorier om livskvalitet, til nytteberegninger, til beregninger på de økonomiske gevinster for det offentlige i forhold til at benytte sig af det nye initiativ frem for en eksisterende velfærdsydelse.