Skalering refererer her til udbredelsen af en social innovation i større skala. Efter en vellykket opfindelses- og innovationsfase er det oplagt at skalere eller sprede initiativet, således at flere mennesker får gavn af det. Effekten øges, økonomien optimeres m.m.

Der kan være mange gode grunde til at skalere. Oftest ses skalering af sociale innovationer (og til dels sociale opfindelser) som en geografisk udbredelse eller udrulning til større målgrupper.

Der findes ikke nogen gyldne regler for skalering og spredning. Strategierne og metoderne afhænger i meget høj grad af initiativets form eller funktion, dets organisering og ikke mindst konteksten.

Der er eksempelvis meget stor forskel på, om der er tale om et fysisk produkt, en service eller social faglig metode. Der er også stor forskel på om initiativet er profitskabende eller non-profit.

Endelig er der stor forskel på at skalere lokalt og på tværs af kommuner, landsdele eller landegrænser. Der skal derfor udvikles individuelle skaleringsstrategier.

Sneglen_2015-1