Ordbog+

OPI (Offentlig-Privat Innovation)

OPI betegner innovation som sker i krydsfeltet mellem den offentlige og private sektor, og kan derfor ses som et eksempel på denne tendens.

Der har længe været eksempler på forskellige former for samarbejder mellem den private og offentlige sektor, såsom udlicitering af opgaver fra det offentlige til det private.

Derudover er der offentlige private partnerskaber som bl.a. har til formål at dele risikoen ved for eksempel byggeprojekter mellem det private og offentlige.

OPI betegner derimod ikke et aftager/leverandør forhold, men et ligeværdigt samarbejde omkring udvikling af innovative løsninger.

Offentlig-privat innovation kan føre til nye offentlige såvel som private løsninger, hvor kompetencer fra det private erhvervsliv udnyttes.

Det kan også være udarbejdelse af løsninger imellem det private og det offentlige, med formålet at skabe et kommercielt potentiale.

Særligt inden for et område som velfærdsteknologi forekommer OPI-samarbejde.

Se