En non-profit organisation eller almennyttig organisation, er en organisation, der ikke har til formål at generere et overskud. Non-profit organisationer er hovedsagelig ikke-kommercielle (selvom der i nogle tilfælde kan foregå kommerciel aktivitet i en non-profit organisation – fx en social økonomisk virksomhed eller en organisation som dansk røde kors der driver genbrugsforretning).

Non-profit organisationer er involveret i en bred vifte af aktiviteter, som kan have tilknytning til fx kunst, uddannelse, politik, religion, forskning, sport, socialt og frivilligt arbejde.

Non-profit organisationer finansieres ofte af private sponsorer og offentlige bevillinger. Nogle non-profit organisationer kan, ved at arbejde for en sag med bred appel blandt befolkningen, sikre finansiering igennem mindre bidrag fra en stor mængde borgere. Andre organisationer fokuserer på store donationer af få velhavende personer. Og andre finansieres af offentlige midler ved enten at varetage dele af kommunale kerneopgaver eller ved at tilbyde løsninger på samfundsmæssige udfordringer, som det offentlige ikke har ressourcer eller kompetencer til selv at løse.

Ofte har non-profit organisationer et skarpt skel mellem bruger og betaler. Modsat en kommerciel virksomhed, hvor pengene kommer fra brugeren af virksomhedens produkt, får non-profit organisationer sjældent deres penge fra dem organisationen skaber værdi for.

Se:

  • Foster, Kim and Christiansen, Ten Non-profit Funding Models, 2009