Ordbog+

Kritisk ven

’Den kritiske ven’ er inspireret af evalueringstilgangen ’Developmental Evaluation’ – eller ’Udviklingsorienteret evaluering’.

I udviklingsorienteret evaluering er en kritisk ven en integreret del af det team, der arbejder med at udvikle og teste nye sociale opfindelser og sociale innovationer.

Den kritiske ven stiller åbne, nysgerrige spørgsmål til proces og resultater undervejs. Og den kritiske ven har hele tiden for øje,  om opfindelsen og innovationen lever op til sin formål.

Med andre ord er den kritiske ven en deltagende observatør, der løbende samler og formidler feedback fra forskellige interessenter og aktører.

’Kritisk ven’ eller ’udviklingsorienteret evaluering’ er et alternativ til traditionel evaluering, der ofte er adskilt fra det initiativ, der evalueres – og har fokus på at opsummere og vurdere et allerede hændt forløb.

Vil du vide mere om Udviklingsorienteret evaluering og Den kritiske ven?

  • Gamble, ”A Developmental Evaluation Primer”, 2008
  • Preskill and Beer, ”Evaluating Social Innovation”, 2012
  • Dozois et. al., ”A Practitioners Guide to Developmental Evaluation”, 2010