Ordbog+

Inkrementel vs. radikal innovation

Forskellen på radikal og inkrementel innovation består i, hvor omfattende ændringer et innovationsinitiativ indebærer.

  • Inkrementel innovation indebærer ændringer på detaljeplan
  • Radikal innovation indebærer omfattende forandringer

Inkrementel innovation udgør sjældent en komplet ny løsning eller omfattende ændringer af en allerede eksisterende løsning. Inkrementel innovation er en ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i fx en organisation, et socialt tilbud mv.

Inkrementel innovation vil sjældent overflødiggøre allerede eksisterende løsninger, da fokus er forbedringer af disse. Dermed ikke sagt, at inkrementel innovation ikke kan gøre en markant forskel!

En radikal innovation vil ofte overflødiggøre allerede eksisterende løsninger, da den dels er mere effektiv eller billigere end tidligere løsninger, samt væsentlig forskellig fra disse.

Radikal innovation er en radikal ny måde at gøre tingene på, som derfor kræver tilegnelse af nye kompetencer. Denne overflødiggørelse af tidligere løsninger kaldes ofte ”kreativ destruktion” efter den østrigste økonom Joseph Schumpeter.

En social opfindelse vil danne grundlag for radikal innovation, i kraft af dens opfindelseshøjde. Men det er ikke altid nødvendigt, at udvikle en ny social opfindelse for at skabe radikal innovation.

Hvis en allerede udviklet social innovation implementeres på en radikal ny måde, kan der være tale om radikal innovation, som ikke bygger på eller resulterer i  en ny social opfindelse.