Idéen kommer forud for opfindelsen – ingen opfindelse uden idé. En idé er noget abstrakt: Du kan have en idé om en ny motor, der kører på vand. Men indtil du deltaljeret beskriver, hvordan sådan en maskine virker, har du blot en idé – ikke en opfindelse. (Patel & Alumnit)

En af de helt store barrierer for opfindelser er, ifølge medicinalinnovatøren Ed Zimmer, ”den totale mangel på forståelsen af forskellen mellem en idé og en opfindelse”. En idé er reelt blot en problemformulering. En opfindelse er løsningen på det problem.(Ed Zimmer)

En idé fremkommer ved at udsætte et problem, mulighed eller udfordring for en kreativ proces. Oftest opfatter vi slet ikke den kreative proces, fordi den sker ubevidst og i nogle tilfælde næsten øjeblikkeligt. Andre gange må man ligefrem designe og facilitere kreative processer, som kan tage dage, uger og år, for at sætte skub i idéerne. Den gode idé opstår i blendingen, når komplekse faktorer sammensættes på en måde, hvor de spiller sammen og understøtter hinanden i stedet for at stå i modsætningsforhold (Holm-Svendsen). Idéen til en ny social opfindelse bliver således til, når mål og midler ’blendes’ på en ny måde.

Sneglen_2015-1