Ordbog+

Forandringsteori

En forandringsteori synliggør, hvordan en social innovation forventes at skabe en social forandring – og hvilke sociale forandringer innovationen forventes at skabe.

En forandringsteori er et system af antagelser, som bruges til at afgøre om et initiativ har haft den tilsigtede effekt eller ej.

I evaluering og strategiarbejde kan en forandringsteori bringe klarhed over et socialt initiativs forandringspotentiale: Hvilke ressourcer/indsatser skal iværksættes for at skabe de ønskede forandringer? Og hvordan kan man senere måle, om initiativet rent faktiske skaber de ønskede forandringer?

En social opfindelsesproces handler grundlæggende om at udvikle en forandringsteori: At konkretisere hvilke nye initiativer, metoder og indsatser, som skal sættes i værk for at skabe en ønsket social forandring, realisere socialt fremskridt eller løse en social problemstilling.

Derfor kan den sociale opfinder med fordel starte med, at udarbejde flere forskellige forandringsteorier rettet mod samme resultat – og have som intention at teste dem alle, for at finde ud af hvad der fungerer bedst.

Her handler det med andre ord om at skitsere en række mulige veje, som man kan gå i konkretiseringen af en idé – en række scenarier og modeller, som kan afprøves i opfindelsesprocessen.

Se fx www.theoryofchange.org

Se fx Social+ Prototypemodel