Ordbog+

CSR & CSI

CSR (Corporate Social Responsibility bliver oftest oversat til dansk som virksomheders samfundsansvar, ofte også Corporate Sustainability og/eller Responsibility).

Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima, undgår at være involveret i korruption etc.

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, der tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejere, lokalsamfundet, kunder) interesser.

Interessenter skal forstås bredt. Der kan sagtens være grupper eller organisationer som ikke umiddelbart har en relation til virksomheden, men som sagtens kan blive berørt af virksomhedens aktiviteter.

CSR initiativer er ofte kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov. Dog er der de seneste par år kommet større fokus på, at CSR også indebærer at overholde national lovgivning og internationale retningslinjer.

CSR har i sig selv ikke nødvendigvis noget med innovation at gøre. Derimod tales der om CSI, corporate social innovation.

CSI er virksomhedsinitiativer, hvor virksomheder sætter deres kernekompetencer i spil og finder innovative løsninger til gavn for samfundet og/eller deres egen forretning.

CSR kan blive praktiseret på en lang række forskellige måder. Typisk involverer virksomheden sig i forskellige sociale eller miljømæssige initiativer for at sikre sig et bedre omdømme og medarbejderengagement.

Flere frontløber virksomheder forsøger at inddrage CSR i deres kerneforretning på en måde der både, så CSR både har forretningsmæssig og social eller miljømæssigværdi. Dette kaldes ofte ”Shared Value” (Porter & Kramer, 2011).

Se