Ordbog+

Crowd sourcing & crowd funding

Crowdsourcing er en metode hvor en organisation systematisk åbner op for idéudvikling og inddrager inputs fra en specifik gruppe, ofte af væsentlig størrelse.

Crowdsourcing bliver mere og mere brugt i forbindelse med social innovation: Ved at få input fra flere mennesker er der større chance for at finde frem til overraskende  ideer.

skaleringsfasen kan crowd sourcing fx give en pejling på, om der er interesse for udbredelse af innovationen.

Også crowd funding vinder frem inden for social innovation – hvor nye initiativer finansieres gennem mindre donationer fra flere kilder.

Ofte foregår crowdsourcing og corwd funding via internettet og sociale medier. Men der er også flere eksempler på crowdsourcing før internettet.

Se