Ordbog+

Brugerdreven innovation

SE OGSÅ: SOCIAL INNOVATION

Brugerdreven innovation er en form for innovation, hvor brugeren er i centrum. Dette står i kontrast til for eksempel innovation drevet af teknisk funktionalitet, hvor brugeroplevelsen ikke er i fokus.

Brugerdreven innovation inddrager en række forskellige metoder og værktøjer fra blandt andet psykologi, antropologi, markedsføring og design. I brugerdreven social innovation inddrages brugeren ofte i innovationen gennem fokusgrupper, observationer, fælles idéudvikling og gennem brugerorganisationer.

Innovationer, der tager afsæt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov, er mere træfsikre og har større chancer for at opnå succes og øget tilfredshed blandt brugerne, netop fordi de er udviklet med fokus på brugerens behov.

Det er brugerdreven innovation, når antropologer studerer børns lege og opnår ny viden, som bruges til udvikling af produkter eller indretning af legearealer, som fremmer børns udfoldelsesmuligheder. Og når designere eller ingeniører afprøver produkter eller ydelser sammen med de tiltænkte brugere og afdækker viden, de kan bruge til at nytænke mobiltelefoner, svejseapparater, hospitalsfaciliteter, offentlige kontorer og meget andet.

En anden form for brugerdreven innovation er virksomheder og institutioner, som inddrager deres mest avancerede brugere af eksempelvis computerspil, biler eller hjælpeudstyr i udviklingsprocessen, og ved hjælp af dem bliver i stand til at udvikle produkter, som er på forkant med udviklingen. Endelig findes også den form, hvor brugeren på eget initiativ har udviklet en opfindelse, som en organisation gør til innovation.

Brugerdreven innovation har forskellige underbegreber. Der er en vis forskel på fx borgercentreret innovation og brugerdreven innovation. Borgercentreret innovation handler om at tage udgangspunkt i viden om borgernes behov og adfærd, mens brugerdreven innovation overordnet set handler om at inddrage brugere i innovationsprocesser – og lade brugerens oplevelser og erfaringer danne udgangspunktet for innovation og løsninger.

Se også:

  • www.mind-lab.dk
  • Von Hippel, The source of innovation (1998) Democratizing innovation (2005)