intro_kompas

DET ER EN FRYD AT LEVE I SKJUL

Vi udvikler og hjælper gode idéer og initiativer frem til gavn for mennesker, som ikke er, som folk er flest. Det gør vi altid sammen med andre. Derfor kan og vil vi ikke tage æren for de succeser, som vi har været en del af.

intro_avis

MEN EN KATASTROFE IKKE AT BLIVE FUNDET

Herunder er nogle ganske få eksempler på nogle af de sociale opfindelser, vi har bidraget til. Og vi er stolte over vores bidrag til disse ualmindelige menneskelige forandringer.

aarhus

velux

SOCIAL+ CO-CREATION

SELVBUDGETTERING


I eksperimentet ’Langtidsledige tager teten’ i Aarhus Kommune budgetteres op til kr. 50.000,- til ialt 100 langtidsledige borgere, og borgerne er derefter selv drivkraften i at foreslå, hvordan beløbet skal bruges til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Målet hermed er at bringe mange flere muligheder i spil end de traditionelle og at sikre, at borgerne tager og bevarer ejerskabet og selvledelsen. Samtidig er det målet at udvikle en ny kultur for det beskæftigelsesrettede samarbejde mellem borger og kommune.

Det overordnede formål med ’Langtidsledige tager teten’ er at afprøve og dokumentere modeller for vidtrækkende borgerstyring og selvbudgettering i beskæftigelsesindsatser med henblik på implementering af en dokumenteret, effektiv og rentabel model for selvbudgettering, der meningsfuldt bringer langtidsledige i beskæftigelse og minimerer sociale og personlige konsekvenser af ledigheden.

‘Langtidsledige tager teten’ gennemføres af Jobcenter Aarhus i samarbejde med Social+ og Socialt Udviklingscenter SUS. Aarhus Universitet skal måle effekten af projektet. VELUX FONDEN støtter projektet med 6 mio.kr. Projektet gik i gang den 1. december 2015 og løber i knap tre år.

Social+ har været drivende i idéudviklingen og konkretiseringen af eksperimentet. I løbet af eksperimentet fungerer Social+ med ekspertise i sociale eksperimenter som projektpartner og innovationsansvarlig.

cbi

SOCIAL+ IDEATION

COMEBACK INDUSTRIES


Det er mere end vanskeligt at finde arbejdsåbninger til unge, der er kommet ud af et kriminelt fællesskab med en plettet straffeattest. Og et job er en af de vigtigste faktorer for at modvirke tilbagefald til den kriminelle løbebane.

Grundidéen bag Comeback Industries er at skabe en sikker ramme for de unge, således de kan skabe deres egne arbejdspladser gennem opstart af virksomheder inden for rammerne af Comeback Industries som kooperativ koncern og praksisfællesskab. De unge skal have gennemført præventiv-, socialiserings- og misbrugsprogrammer i rehabiliteringstilbuddet Comeback. Udover virksomheder startet af tidligere Comeback-brugere, vil Comeback Industries endvidere drive et antal mindre virksomheder, hvor brugerne fra Comeback kan ansættes.

Social+ har medvirket til at udvikle Comeback Industries.

SOCIAL+ IDEATION & SOCIAL+ SKALA

LÆS FOR LIVET

Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring. De indsamler bøger og bruge disse som råmateriale til at skabe små, skræddersyede biblioteker til steder, der huser udsatte børn og unge, såsom børnehjem, ungdomspensioner og behandlingshjem.

Social+ har været involveret i Læs for Livet siden initiativets spæde start, men har særligt været involveret i den strategiske udvikling og skalering af organisationen.

SOCIAL+ IDEATION

PÆDAGOGFRIT REJSEBUREAU

ULF Ferie er et socialøkonomisk rejsebureau, der tilbyder Pædagogfri Ferie til mennesker med udviklingshæmning. Gæsternes selv- og medbestemmelse er i centrum på turene deltager frivillige, der træder til med råd og vejledning, hvis gæsterne efterspørger det.

Social+ har været dybt involveret i såvel den strategiske udvikling af Pædagogfri Ferie og konkretiseringen af initiativets bærende forandringsteori og metode.

 • Social+ har haft stor betydning for, at projektet har udviklet sig fra at være en god idé til at blive en realitet. Social+ har både medvirket til at konceptet for, organiseringen og fundingen af samt netværket omkring TAG DEL er blevet løftet gevaldigt

  TAG DEL
 • De færreste har givet så konkret, håndgribelig og kompetent hjælp og rådgivning, som den vi har fået af Social+

  Send flere krydderier
 • Social+ har med stort engagement været en unik og medlevende sparringspartner

  ULF Ferie
 • Social+ forstod med det samme fødevareBankens DNA, og hjalp med at identificere, præcisere og formulere såvel vores udviklingspotentiale som vores udfordringer på en realistisk og konkret måde

  fødevareBanken
 • Social+ har en særlig viden om social innovation, som de på bedste vis forstår at omsætte til brugbare løsninger

  Glad Fonden

SOCIAL+ SKALA

CYKLING UDEN ALDER

Cykling uden alder er på en vigtig mission: at give de ældre ret til vind i håret. Derfor sørger hundredvis af frivillige piloter for, at de ældre på landets plejecentre kommer ud i rickshaws og mærker den friske luft. På den måde styrker de fællesskabet mellem institution og civilsamfund og mellem generationerne.

Social+ har været særligt involveret i den organisatoriske konsolidering af Cykling uden Alder og udviklingen af en bæredygtig forankrings- og udbredelsesindsats.

SOCIAL+ IDEATION

BOSELV APP

Unge, der er flyttet i egen bolig, har fået et nyt redskab, der kan gøre tilværelsen en smule lettere. Der er tale om en app, der indeholder råd, vejledning og links omkring alle aspekter i at bo selv. Den primære målgruppe er børn og unge, der har været anbragt, men alle kan bruge app’en.

Social+ har medvirket til koncept- og projektudviklingen.

hent-app-paa-google-play   app-store-da-2x-2

SOCIAL+ SKALA

Send flere krydderier

Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk cateringvirksomhed og et spiseri København. Målet med Send Flere Krydderier er at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder på det danske arbejdsmarked.

Social+ har primært bidraget til Send Flere Krydderier med rådgivning, projektudvikling samt løbende sparring i forbindelse med et udviklingsprojekt finansieret af VELUX FONDEN.

SOCIAL+ SKALA

Fødevarebanken

fødevareBanken er en non-profit organisation, der modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordeler det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Social+ har været medvirkende til udviklingen af bæredygtigheds- og forretningsstrategi samt realiseringen af et ambitiøst skaleringsprojekt, finansieret af VELUX FONDEN.

SOCIAL+ SKALA

GLAD TUR

Byen er ikke så ligetil at bruge for os alle sammen. Glad Tur er en ny bruger til bruger baseret app, der skal gøre det lettere for mennesker med handicap og deres pårørende og venner at orientere sig om mulighederne for adgang til by- og kulturliv.

Social+ har først og fremmest medvirket til at skalere Glad Tur fra prototype til egentligt produkt. Derudover har Social+ fungeret som ’kritisk ven’ under et mobiliserings- og udbredelsesprojekt finansieret af A.P. Møller Fonden.

hent-app-paa-google-play   app-store-da-2x-2

SOCIAL+ IDEATION

TAG DEL

TAG DEL er en platform for deling og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og virksomheder med borgerne og deres interesser, ideer og input i centrum. TAG DEL for alle, der har lyst at tage del i at skabe bedre løsninger på vores samfunds udfordringer og være med til at føre løsningerne ud i livet.

Social+ har været med omkring TAG DEL fra den spæde start, og bidraget med kreativ og strategisk sparring. Social+ har desuden fungeret som løbende sparringspartner for holdet bag TAG DEL.